Naturläkemedel

naturläklemed

Som ni säkert redan förstått är vi på EgnaSteg inte så förtjusta i medicinska läkemedel utan förespråkar istället naturmedicin, eller naturläkemedel som det också kallas. I detta inlägg tar vi en snabbkik på vad naturläkemedel egentligen innebär och hur det bäst kan anpassas.

 

Vad är naturläkemedel?

Wikipedia beskriver naturläkemedel som följer “Naturläkemedel används vardagligt som benämning på läkemedel vars verksamma beståndsdelar har ett naturligt ursprung.” Det vill säga, naturläkemedel innehåller inte kemiska eller onaturliga ingridientser vilket främjar hälsan på ett naturligt sätt. Man brukar dela in naturläkemedel i två kategorier: Växtbaserade läkemedel och traditionellt växtbaserade läkemedel. Det ställs samma krav på tillverkning som för konventionella läkemedel.

Vissa naturläkemedel är receptbelagda medan andra är receptfria, det beror helt på typ av läkemedel samt användningsområde.

Historiskt sätt har det varit mycket skrönor om just naturläkemedel. Förr i tiden ställdes inte lika höga krav på kvalité eftersom att lång traditionell använding användes framför kliniska prövningar, något som ofta bemöttes med en skeptisk inställning. Idag ställs höga krav på naturläkemedel och samtliga prövas hårt innan de godkänds för bruk.

 

Hur används naturläkemedel?

Det finns en hel rad olika typer av naturläkemedel och användningsområderna skiftar. Idag är det inte ovanligt att du efter ett besök på vårdcentralen får ett recept på ett naturläkemedel för att behandla din åkomma. Du kan också själv köpa receptfria naturläkemedel på apoteket eller i hälsokostaffärer för egenvård. Exempel på tillstånd som kan behandlas är ångest, muskelvärk, reumatism, huvudvärk och trötthet.

Några exempel på vanliga naturläkemedel godkända av läkemedelsverket är: Helixor, Vitexal, Venokan, Laif, Neval och Prostagard,

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *