Att gå sin egen väg

I dagens post tänkte jag faktiskt gå lite “outside the box” som man brukar säga. Vi på egnasteg förespråkar, förutom användning av naturläkemedel, även styrkan att att gå sin egen väg. Det går ju faktiskt lite hand, att våga tro på kraften i naturläkemedel och att våga gå emot strömmen. För att gå sin egen väg krävs ett stort mått självförtroende och självkänsla, det säger ju sig självt. Därför har jag tagit mig tid och gjort en del research för hur man effektivt kan stärka sin självkänsla och sitt självförtoende. Jag har också satt mig in i vad skillnaden mellan självförtoende och självkänsla egentligen är.

Så här beskrivs skillnaden mellan de myntade begreppen självkänsla, självbild och självförtoende av dinpersonligautveckling.se

Självbild är den bild som du har av dig själv. Den beskriver hela din personlighet och hur du förhåller dig till omvärlden.

Självkänslan är kort sagt dina tankar och känslor om dig själv. Man kan även säga att det är den upplevelse du känner för vad du är värd. 

Självförtroende är hurvida du tror på dig själv inför en prestation. Känslan av om du tror att du kommer att klara av utmaningen. Kort sagt skulle man kunna säga att det är din uppfattning om din egen prestationsförmåga. 

Självbild: din egen bild av dig själv.
Självkänsla: känslan till dig själv.
Självförtroende: hur du uppfattar din egen prestationsförmåga.”

Men hur ska man göra för att stärka sin självkänsla, då?

  1. Skriv en “jag är bra”-bok – Att love bomba sig själv behövs! Du är ju fylld med positiva egenskaper.
  1. Skapa en drömlista – Vad vill du göra i livet? Att sätta mål gör dig motiverad och glad.
  2. Sluta jämföra dig med andra – Viktigt! Du är bra som du är.
  3. Ta ansvar för dig själv – Säg ifrån och stå för dina normer och värderingar.
  4. Förlåt dig själv – Ingen är perfekt och alla gör misstag, det är mänskligt.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *