Kritik mot medicinska läkemedel efter överdos

Vi på EgnaSteg ställer oss, som ni säkert redan har lite koll på, mycket tveksamma till överdriven användning av medicinska läkemedel och föredrar naturläkemedel i största möjliga utsträckning. Vi är givetvis medvetna om att medicinering av icke-naturliga preparat i många fall är nödvändigt för att individen ska må så bra som möjligt. En sak som är viktigt att vara medveten om att medicinering i många fall överdrivs och detta med mycket allvarliga följder.

I en artikel i den lokala tidningen Norran skriver man om att kritik riktats för överdosering av en äldre mans medicin mot en kommun i Norrland. Den äldre mannen har behandlat med en så pass överdriven dos av en rad olika läkemedel att han vid fyra tillfällen behövt söka akutvård och åka ambulans. Vid den fjärde tillfället blev utfallet intensivvård på sjukhuset i Skellefteå. Mannens anhörige har gjort en anmälan och menar att situationen är helt absurb och hävisar till lagen Lex Maria. ” Om jag förstått det rätt så är Lex Maria till för att det inte ska hända igen”  IVO håller med och menar att vårdgivaren som i detta fall är Skellefteå kommun begått stora misstag som kunde fått en dödlig utgång. “Att något sådant händer inte en, inte två, inte tre, utan fyra gånger är helt oacceptabelt.” Ärendet är nu nedlagt då IVO bedömt att kommunen nu tillämpat tillräckligt stora åtgärder för att undvika patientskada.

Vi på EgnaSteg tycker situationen är bedrövlig och önskar att fler gjorde en bättre utredning innan medicinering rekommenderas i stora doser.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *