Kolloidalt silver

Tidigare på denna sida har vi skrivit inlägg som behandlar ämnet alternativ medicinering. Då detta är något vi brinner för och tror starkt på så håller vi just nu på att författa fler inlägg och berätta om mer alternativ för dig som inte vill gå den klassiska vägen, det vill säga via kemiskt framtagna läkemedel. Naturen är full av egna lösningar och under förutsättning att man är öppen för alternativ så kan man sannerligen få bevittna resultat. I dagens inlägg ska vi prata om kolloidalt silver och vad detta kan göra för att förbättra vår hälsa och vårt välmående.

Kolloidalt silver, dricker man silver?

Detta är den första frågan många ställer sig när Kolloidalt silver kommer på tal. De första associationerna brukar ha med smycken och smide att göra – vilket man kan ha förståelse för. Har man inte hört talas om tillskottet silver förut kan det till och med låta rent banalt att dricka det, men det är inte så märkligt som det låter!

Sp vad är då kolloidalt silver? Jo, kolloidalt silver är den beteckning som används på produkter som innehåller mikroskopiska partiklar med silver svävande i vatten. Detta kanske låter flummigt vid första anblick men för att förklara det lite tydligare skulle man kunna säga att det hela handlar om en blandning av silverjoner och silverpartiklar. I vissa produkter är det silverjoner som dominerar inslaget medan det i andra produkter är mest silverpartiklar, det råder en variation beroende på produkten i fråga.

Fördelar

Så, nu när vi fått lite mer klarhet i vad kolloidalt silver faktiskt är så är det dags att ta i tu med dess fördelar på vår hälsa. De silverjoner som finns i kolloidalt silver påverkar och dödar virus, svampar, bakterier och även de flesta encelliga parasiter av typen protozoer (amöbor och plasmodium t ex) Plasmodiumparasiten är den parasit som ger upphov till malaria. Sättet silverjonerna dödar på är genom att skapa en rejäl kemisk och elektrisk oreda både på utsidan av bakterien (cellmembranet) samt på insidan (binder med DNA och förhindrar delning).

Jonerna i silvret gillar även svavel och binder gärna till de sulfhydrylgrupper som många bakterier innehåller. Eftersom att de flesta patogena bakterier (det vill säga sjukdomsframkallande) negativt laddade och silverjonerna är positivt laddade så uppstår det en naturlig attraktion mellan de två. Silverjonerna blir som en målsökande robot som på elektrisk väg söker sig till de negativt laddade sjukdomsalstrande bakterierna och immobiliserar dessa.

Eventuella nackdelar?

En del skepticism har riktats mot kolloidalt silver i allmänhet, likt många andra alternativa behandlingsmetoder, produkter och läkemedel. Länge har det varit diskussioner kring huruvida kolloidalt silver påverkar de goda bakterierna i tarmen.

Silverjonerna som finns i kolloidalt silver påverkar vanligtvis inte de goda tarmbakterierna Acidophilus och Bifidus. Detta beror på att de goda tarmbakterierna – mjölksyrabakterierna acidophilus och bifidus har en tjockare cellvägg (de är grampositiva bakterier), det är mycket där skillnaden ligger och de påverkas enligt många källor inte nämnvärt av silvret.

Sammanfattningsvis

Silver har under århundraden använts mot diverse symptom och åkommor. Trots stark kritik från auktoritära medicinska forskningsrapporter uppmärksammas minst lika många rapporter med positiva resultat. Alternativ medicinering kommer dessvärre alltid vara ett kontroversiellt område inom läkemedelsforskning, likt mycket annat. Det är dock viktigt att varje individ ser till sina personliga behov och tillstånd för att utforska vad som funkar och vad som inte funkar.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *