Familjehem i Stockholm

Vill du bli familjehem? 

Att bli familjehem hos oss innebär det att stötta ungdomar som av olika anledningar är i behov av en annan familj än sin egen. Det innebär att ni som familj tar emot en ungdom i ert hem, samt stödjer denne inom t ex skolgång, hälsa och vardagsrutiner.


Det kan vara berikande och en glädje för en familjehem att vara med och göra stor skillnad i ungdomens liv, men det kan även vara en utmaning och kräva mycket tålamod, eftersom den placerade kan ha en svår bakgrund. Därför erbjuder Egna steg kompetenta konsulenter med socionomexamen som kommer att stödja familjehemsföräldrarna. Konsulenten handleder familjehemmet i att hantera eventuella påfrestningar samt gör regelbundna hembesök med fokus på ungdomens utveckling.


Hur länge den pacerade behöver bo hos familjehemmet kan variera mellan några månader upp till flera år.


Vi söker bland annat dig som kan ta emot ungdomar som till exempel har ADHD, PTSD eller missbruksproblematik. I ditt uppdrag får du stöd och hjälp av Egna steg i form av kontinuerlig handledning, utbildning och uppföljning från början till slut.Vem kan bli familjehem?


Egna steg välkomnar alla typer av familjekonstruktioner och kulturella bakgrunder. Du som familjehem kan bo i lägenhet eller villa där ett eget rum i bostaden krävs för placeringen. Ni behöver också ha tid för att vara engagerade och känslomässig tillgängliga för ungdomen. Era biologiska barn bör vara minst 3 år eller äldre. 


Välkommen att skicka en ansökan!