Ansöknan till att bli familjehem

För att det ska underlätta för oss, vill vi gärna att ni svara på frågor nedan när ni skickar ansköna till oss i ett mejl. 


(Ni kanske kan kopiera frågorna och klistra in i mejlet, svara och skicka! Stort tack!)


1. För och efternamn:


2. Födelseår:


3. Gatuadress, Postnummer och ort:


4. Telefon:


5. E-post:


6. Är du gift, sambo, särbo eller ensamstående?:


7. För och efternamn make/maka:


8. Födelseår make/maka:


9. Har du barn? Bor de hos dig? När är de födda?:


10. Beskriv hur du bor:


11. Har du erfarenhet av att vara familjehem? Om ja, beskriv uppdraget:


12. Vad har du för utbildning?:


13. Vad arbetar du med?:


14. Vilka språk talar du?:


15. Har du körkort?:


16. Har du husdjur? Om ja, vilka?:


17. Vad är ditt motiv till att vara familjehem?:


18. Övrigt du vill informera oss om?: